Vítejte ve školním roce 2017/2018

Milé děti,
doufáme, že jste si užily prázdniny a načerpaly spoustu energie. Všem prvňáčkům  přejeme radostné vykročení do školního života a všem žákům úspěšný školní rok 2017/2018.

Těšíme se na Vás !

Děti se 4. září 2017  sejdou již tradičně před školou před osmou hodinou a vstoupí do ní po slavnostním „prvním zvonění“.

První den budou žáci ve škole jednu vyučovací hodinu. V 1. třídách proběhnou od 9.00 hodin třídní schůzky. Od 10.30 hodin se bude vydávat pro přihlášené děti oběd.

  V úterý budou děti ve škole: na prvním stupni 4 hodiny, na druhém stupni 5 vyučovacích hodin. 

Od středy 6. září 2017 probíhá výuka podle rozvrhu.  

Přejeme všem dětem, rodičům i pedagogům klidný vstup do nového školního roku a hodně úspěchů!

vedení školy