Školní kroužky a kroužky školního sportovního klubu

Kroužek doučování anglického jazyka pro 6. ročník (středa 14.00 – 15.00, M. Korešová) se z důvodu malého počtu přihlášených neotevírá.

Dětský pěvecký sbor – se z důvodu malého počtu přihlášených neotevírá.

Ostatní kroužky budou otevřeny.