AKCE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY – Učení je hra I. a II.

Chcete, aby mělo Vaše dítě možnost

  • zbavit se obav ze vstupu do školy,
  • poznat prostředí školy,
  • seznámit se s budoucími kamarády a pedagogy,
  • vyzkoušet si, jaké je to být ŠKOLÁKEM?

Naše škola připravila pro BUDOUCÍ PRVŇÁČKY program „Učení je hra I. a II.“.

Nabízíme možnost seznámit se se školním prostředím, vyzkoušet si, jak to ve škole chodí.

Setkání „Učení je hra I.“ se uskuteční 8. 3. 2018 od 16 hodin.

Přihlašování bylo ukončeno 8. 3. 2018 ve 14:00

Setkání „Učení je hra II.“ se uskuteční 13. 3. 2018 od 16 hodin.

Přihlašování bylo ukončeno 13. 3. 2018 ve 14:00


Při této návštěvě děti čeká:

  • jednoduché tvoření,
  • PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ
  • procvičování jemné motoriky, barev, počítání,
  • společná prohlídka tříd a herny školní družiny,
  • nebude chybět ani sport.

Rodiče mohou během této doby pohovořit s vedením školy.

Srdečně Vás na toto setkání zveme!

Věříme, že po těchto návštěvách budou děti sebejistější a půjdou k zápisu i do školy bez obav a s radostí.