Sběr starého papíru

Přehled množství kg starého papíru, odevzdaného během letošního 1. sběru

 Od 2.10. do 4.10.2018 proběhl ve škole první letošní sběr starého papíru. Celkem se nám podařilo nasbírat 2180 kg papíru, což je 5,62 kg na žáka. Výsledky za jednotlivé třídy jsou uvedeny v tabulce.

Na konci školního roku budou opět vyhlášeny a odměněny třídy, které v průběhu tří sběrů nasbírají nejvíce kg papíru na žáka. Snažte se proto zapojit jako celé třídní kolektivy, ne pouze jedinci. Nemusí vždy totiž zvítězit třída s nejvyšším počtem kg, J

Další sběr proběhne 22.1.2019-24.1.2019.

Všem, včetně těch, kteří přinesli alespoň1 kg na osobu, děkuji za účast.

H. Černá