Aktualizace školního řádu

Autor: Božena Brožová <brozova(at)lobkovicovo.cz>, Téma: O škole, Vydáno dne: 04. 06. 2017

Ke dni 9. 5. 2017 byla provedena drobná aktualizace školního řádu, do kapitoly Absence byl vložen nový bod, který upravuje řešení absence žáka v případě pobytu ve zdravotnickém  nebo jiném zařízení, kde je zajištěno vzdělávání dítěte.