Školní kroužky a kroužky školního sportovního klubu

Autor: Božena Brožová <brozova(at)lobkovicovo.cz>, Téma: Volný čas, mimoškolní činnost, Vydáno dne: 15. 09. 2017

Kroužek doučování anglického jazyka pro 6. ročník (středa 14.00 - 15.00, M. Korešová) se z důvodu malého počtu přihlášených neotevírá.

Ostatní kroužky budou otevřeny.