měsíc Září - Rekreační středy

Autor: Dana Vránová <vranova(at)lobkovicovo.cz>, Téma: Školní družina, Vydáno dne: 02. 10. 2017

V měsíci září děti ve školní družině přivítal medvídek, další středu si každý vyrobil placku na špendlík a poslední středu děti soutěžily ve sportovních disciplínách. Foto zde:
přivítání prvňáčků:
výroba placek:
sportovní soutěže: