Vstup rodičů do prostor školy

VÁŽENÍ RODIČE, dovolujeme si vám připomenout pravidla, která jsou platná již několik let, bohužel v poslední době nejsou opět některými z vás dodržována. Pravidla jsou zavedena z bezpečnostních a organizačních důvodů, ŽÁDÁME VÁS o  jejich dodržování. Děkujeme

VSTUP DO ŠKOLY

Vážení rodiče, rádi Vám podáme potřebné informace o Vašich dětech i o škole a umožníme Vám návštěvu školy za předpokladu dodržení následujících pravidel:

  • Návštěvu je třeba dohodnout s příslušným učitelem/ zaměstnancem vždy předem telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím ŠoL (např. omluvy, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace, návštěvy vedení školy…).
  • Při příchodu do školy na domluvenou návštěvu se vždy nahlaste paní vrátné.
  • Probíhá – li DOMLUVENÉ jednání s pedagogy ráno před vyučováním, je nutno opustit školu nejpozději v 7:55.
  • Přijdete-li neohlášeni a budete na setkání trvat, vyčkejte laskavě ve vestibulu do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat (tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou  nezbytnou  činnost).
    Při nedodržení tohoto postupu má paní vrátná pokyn Vás v této době do budovy nepouštět.

Děkujeme, že respektujete TATO PRAVIDLA, která chrání zájmy vašich dětí a současně slouží k zajištění podmínek potřebných pro práci zaměstnanců .

 VSTUP DO SUTERÉNU

Vstup rodičů do prostoru před žákovskou jídelnou v suterénu školy je možný pouze za účelem vyzvednutí dítěte z oddělení ŠD, která mají třídy v suterénu (1.B, 2.B, 4.B).

Děti lze vyzvednout nejdříve v těchto časech:  12.15    NEBO   13.15
Vyzvednutí dětí z ostatních oddělení:  rodiče počkají  na dítě ve vestibulu školy.

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD (viz Řád školní družiny)

Vzhledem k odpolednímu zaměstnání je  možné vyzvednout žáka v těchto časech: 
11.45 – 13.30 
nebo 15.00 – 17.30  (ve středu 16.00 – 17.30).

Vzhledem k tomu, že případné vyzvedávání žáků mimo tuto dobu narušuje řízený program oddělení, je možné pouze po domluvě předem, a to z mimořádných či jinak nevyhnutelných a zdůvodnitelných důvodů.