Výuka

Informatika

Jednou z důležitých vzdělávacích oblastí, na které se zaměřuje naše škola, je oblast informačních a komunikačních technologií. Škola má v této oblasti velmi dobré podmínky, které jsou dále zlepšovány.

Na pracovišti Lobkovicovo nám. jsou 2 počítačové učebny a několik multimediálních učeben s interaktivní tabulí. Další  učebny jsou vybaveny dataprojektorem a ozvučením, všechny učebny počítačem.

Všichni žáci mají svůj uživatelský účet. V minulých letech byla optimalizována školní síť, v provozu je nový server.

Na pracovišti Perunova je počítačová učebna a 3 učebny s interaktivní tabulí.

V 6. ročníku se vyučuje informatika povinně. Od 7. ročníku si mohou žáci s větším zájmem o tuto oblast rozšiřovat své znalosti ve volitelném předmětu. Obsahem výuky je prohloubení základních znalostí získaných v povinném předmětu Informatika a  rozšíření o další aplikace - Word, Excel, Power Point, a jejich propojení, základy tvorby webových stránek (editor i HTML), popř. základy programování.S  využitím informačních a komunikačních technologií probíhá výuka v mnoha vyučovacích předmětech. Žáci se setkávají s prací s interaktivní tabulí, komunikují s učiteli přes internet (např. zadávání a odevzdávání některých úkolů). Práce s počítačem se tak pro ně během jejich školní docházky stává samozřejmostí. 

Žáci prvního stupně se seznamují s počítačem pomocí výukových programů už od 3. ročníku, v 5. ročníku je podle školního vzdělávacího programu předmět Informatika zařazen jako povinný . 
Na druhém stupni rozvíjí žáci své dovednosti z této oblasti kromě výukových programů hlavně při práci s různými aplikacemi. Žáci zpracovávají referáty, pracují na různých projektech a to samostatně nebo ve skupinách. Tím se u nich kromě kompetencí z oblasti informatiky posilují i kompetence komunikační, sociální a pracovní. 

Jednou z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka, který končí základní vzdělávání je absolventská práce, kterou zpracovávají žáci v  9. ročníku. Tuto práci prezentují před ostatními žáky pomocí vlastní počítačové prezentace s použitím interaktivní tabule.

Věříme, že schopnost žáků používat účelně a efektivně informační technologie může přispět k úspěchu v jejich budoucím životě.


| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 08. 03. 2014 | 1066 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ŠKOLNÍ ČASOPIS

11. číslo

(předcházející čísla najdete v rubrice O škole)

Vyšlo nové číslo!

 
KONTAKTY
Pracoviště
NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC

1.- 9. ročník ZŠ
ústředna:
+420 267 310 706
e-mail:
skola@lobkovicovo.cz


Pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic
Pracoviště
PERUNOVA

0.- 5. ročník ZŠ
tel.: +420 267 310 296
fax.: +420 267 310 296
e-mail:
skola@perunka.cz

Pracoviště Perunova

MATEŘSKÁ ŠKOLA PERUNOVA
tel.: +420 608 481 060
e-mail:
katerina.jelinkova@perunka.czNenech to být


Partner MAP


Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz