Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

  • Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – školní matrika, evidenční listy
  • Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – přijetí do základní školy a k povinné školní docházce
  • Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
  • Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – průběh základního vzdělávání

Na školu je možné se obracet prostřednictvím:

datové schránky: ID DS 85qx857
emailem: skola@lobkovicovo.cz
písemnou formou: Základní škola a mateřská škola, Praha 3,nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3, 130 00, IČ: 63831406

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence:

Základní škola a mateřská škola, Praha 3,nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3, 130 00, IČ: 63831406

Identifikace pověřence:

Kontaktní údaje na pověřence (jméno, příjmení, e-mail, telefon):

Ing. Milan Hausner
MČ Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g
Lipanská 7 E-mail: dpo@praha3.cz
130 00  Praha 3 Tel.: 777 478 654

 

Další články:

Skip to content