stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Přijímací řízení do 1. ročníku školy

Přijímací řízení do 1. ročníku školy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

předem bych Vám chtěla poděkovat, že jste si pro vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu.

Ráda bych Vás informovala o průběhu přijímacího řízení do prvních tříd, které probíhá na základě Vámi podaných přihlášek a absolvovaného zápisu.

Na naší škole budeme v příštím školním roce otevírat 3 první třídy – 2 třídy na pracovišti LOBKOVICOVO (LOB) a 1 třídu na pracovišti PERUNOVA (PER).
Celková maximální kapacita těchto tříd je 90 dětí.

Mezi zapsanými dětmi bylo (podle našich informací) více než 25 dětí, které byly u zápisu ve více školách a na základě výsledku přijímacího řízení na nich se budou rozhodovat, do které školy nastoupí.

Vážení rodiče,

jak jste byli před zápisem a během zápisu upozorněni, pracoviště školy, kde jste zápis absolvovali, bylo pouze místem zápisu a nezaručuje zařazení dítěte do třídy právě na tomto pracovišti. Při přijímání i zařazování dětí do tříd budou mít vždy přednost děti ze spádové oblasti naší školy.

Předběžná informace pro rodiče dětí, které byly u zápisu na pracovišti PERUNOVA

Vzhledem k tomu, že se zápisu na pracovišti PERUNOVA zúčastnilo více dětí, než je kapacita třídy otevírané na tomto pracovišti, bude možné do třídy na tomto pracovišti zařadit pouze děti ze spádové oblasti.
Ostatní děti mohou být přijaty a zařazeny do tříd na pracovišti LOB.

Informace pro rodiče dětí, které byly u zápisu zapsaných na pracovišti LOBKOVICOVO

Děti, které byly u zápisu na pracovišti LOBKOVICOVO a budou přijaty, budou zařazeny do tříd na tomto pracovišti.

 Aby bylo možné co nejdříve rozhodnout o přijetí dětí do naší školy, žádám tímto rodiče dětí, které byly u více zápisů, popř. jim nevyhovuje plánované zařazení do tříd a rozhodnou se tedy pro jinou školu než naši, aby mi tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámili (vzali svoji žádost o přijetí na naši školu zpět). 

                                                       Děkuji

Mgr. Naděžda Hrebíková
ředitelka školy

Skip to content