stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Cena obědů

Cena obědů

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy,

informujeme vás, že jsme s účinností od 1. 9. 2019  nuceni navýšit cenu za stravování ve školní jídelně.

 Důvodem ke zvýšení je zajištění kvalitní a plnohodnotné výživy s ohledem na nutriční skladbu pokrmů a pestrost jídelníčku i přes neustále rostoucí ceny základních i ostatních potravin.

CENY stravování OD 1. ZÁŘÍ 2019:

MŠ – mateřská škola

STRAVA pro celodenní docházku       39,- Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč, přesnídávka 7,- Kč)

ZŠ – základní škola 

OBĚD                                                                                     

žáci 7 – 10 let 29,- Kč
žáci 11 – 14 let 31,- Kč
žáci nad  15 – 18 let 34,- Kč

Cizí strávníci:
OBĚD                                  72,- Kč

Dítě a žák má nárok na dotovaný oběd (CENY VÝŠE UVEDENÉ) v době, kdy je přítomen ve škole a pouze první den nemoci, kdy tento den je považován ještě za pobyt ve škole. Další dny je nutné si odhlásit, na dotovaný oběd již není nárok.

 Neodhlášené obědy propadají.

Všichni strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s provozním řádem ve školní jídelně a na internetových stránkách školy.

V případě trvalých plateb za obědy prosíme o jejich zadání v potřebné výši.

Skip to content