Doporučení a informace pro zákonné zástupce k zápisu k povinné školní docházce

Desatero pro rodiče předškolního věku

Doporučení, jak může zákonný zástupce pomoci dítěti připravit se na zahájení povinné školní docházky

Informace, které škola poskytuje zákonným zástupcům dítěte v souvislosti se zápisem k povinné školní docházce