stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku

Výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za spolupráci, díky které jsme zápis do prvních tříd zvládli i za těchto mimořádných okolností. Velmi nás potěšil Váš zájem o vzdělávání Vašich dětí v naší škole, bohužel však není z kapacitních důvodů možné přijmout všechny zájemce. O přijetí uchazečů jsem rozhodla na základě stanovených kritérií.

Rozdělení žáků na pracoviště a zařazení do tříd ještě připravujeme, je ovšem jasné, že nebude možné vyhovět všem přijatým, kteří projevili zájem o umístění dítěte na pracoviště Perunova. Na pracoviště Perunova budou zařazeny ty děti, které mají bydliště ve spádové oblasti a zároveň již mají na tomto pracovišti sourozence nebo se již na tomto pracovišti vzdělávají (v MŠ nebo přípravné třídě). Několik málo zbývajících volných míst bude možné doplnit dalšími dětmi ze spádové oblasti, mezi nimiž případně rozhodne losování. Ostatní přijaté děti, které měly zájem o zařazení na pracoviště Perunova, budou zařazeny na pracoviště Lobkovicovo.

Vzhledem k tomu, že o přijetí ke vzdělávání na obě pracoviště má zájem řada dalších prozatím nepřijatých uchazečů, žádám znovu všechny rodiče, jejichž dítě je přijato na jinou školu, aby mi tuto skutečnost co nejrychleji oznámili a popřípadě vzali svou žádost o přijetí zpět. Je to v zájmu těch dětí, které na uvolněné místo čekají, děkuji.

Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka školy

scan@lobkovicovo.cz_00575

 

Skip to content