stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Organizace konce školního roku 2019/2020

Organizace konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, 

vzhledem k platným mimořádným opatřením ve školství je třeba upravit obvyklou organizaci závěru školního roku. Rozhodla jsem proto o následujících organizačních opatřeních: 

  • Výuka na dálku bude ukončena 19. 6. 2020. 
  • Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřeno dne 19. 6. 2020, klasifikační pedagogická rada se koná 22. 6. 2020.
  • Odevzdávání zapůjčených učebnic:
  1. Žáci 9. ročníku odevzdají zapůjčené učebnice podle pokynů třídních učitelů.
  2. Žáci jiných ročníků, kteří ukončují vzdělávání ve škole (přestup na jinou školu, odchod na víceleté gymnázium) odevzdají zapůjčené učebnice v termínu, který jejich zákonný zástupce domluví s třídním učitelem (prostřednictvím Školy OnLine nebo e-mailem).
  3. Ostatní žáci odevzdají učebnice na začátku školního roku 2020/2021, kdy jim také budou zapůjčeny učebnice na nový školní rok. 
  • Žáci si v termínech, které sdělí třídní učitelvyklidí své věci ze šatních skříněk. Pokud si žák nemůže ze závažných důvodů v daném termínu své věci ve škole vyzvednout, sdělí to zákonný zástupce třídnímu učiteli (prostřednictvím Školy OnLine nebo e-mailem), s nímž domluví jiný termín. Rovněž v případě, kdy se žák ze zdravotních důvodů nebo proto, aby neohrozil člena domácnosti z rizikové skupiny, nemůže účastnit skupinových aktivit ve škole, domluví zákonný zástupce s třídním učitelem individuální vyzvednutí věcí žáka. 
  • Vydávání vysvědčení je rozloženo do dvou dnů, proběhne 25. a 26. 6. 2020, den a čas předávání vysvědčení pro jednotlivé skupiny bude upřesněn ve Škole OnLine v rozvrhu žákaŽáci, kterým bude vydáno vysvědčení 25. 6. 2020, již 26. 6. do školy nepůjdou. Zákonný zástupce žáka, který se nemůže účastnit skupinových aktivit nebo z jiných závažných důvodů nemůže vysvědčení převzít ve stanoveném termínu, kontaktuje třídního učitele (prostřednictvím Školy OnLine nebo e-mailem) a domluví s ním individuální převzetí vysvědčení. Pokud není možné převzít vysvědčení na konci června ani v náhradním termínu (např. kvůli karanténě), je možné domluvit převzetí vysvědčení až na začátku příštího školního roku. 
  • Na dny 29. a 30. 6. vyhlašuji ředitelské volno. Individuální převzetí vysvědčení je přednostně plánováno na tyto dny, rovněž tak vyklizení skříněk a vracení učebnic v případech, kdy nebylo možné tyto záležitosti vyřešit dříve v rámci skupinových aktivit. 

Mgr. N. Hrebíková, ředitelka školy 

Skip to content