Bezhotovostní platby – školní družina, kroužky…

Vážení rodiče,
ve školním roce 2020/21 bude opět potřeba provádět některé platby (kroužky, školní družina).

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KROUŽKY

Vzhledem k situaci Vás žádáme, abyste platby prováděli bezhotovostně.

Variabilním symbolem pro bezhotovostní platby je datum narození dítěte.

Příklad: pro narození 2. 5. 2007 uvádějte variabilní symbol 02052007

Nemáte-li možnost využít bezhotovostní platbu, lze zaplatit v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři školy.

Platby provádějte až po přihlášení a potvrzení přijetí dítěte k určité aktivitě!!!

Do zprávy pro příjemce uvádějte VŽDY  jméno dítěte, třídu a účel platby.

Prosíme o provedení plateb za školní družinu od 15. do 30. 9. 2020 a od 15. 1. do 30. 1. 2021

Platby za školní kroužky prosíme zaslat až těsně před začátkem kroužků (plánujeme je opět od října), tedy nejdříve koncem měsíce září.

Upozorňujeme, že je NUTNÉ zasílat různé platby na oddělené účty!

Výše platby platba na účet číslo
Školní družina září    1000 Kč
leden  1500 Kč
2000787359/0800
Zájmové (nesportovní) kroužky podle kroužku – cena za pololetí bude uvedena v nabídce kroužků 7034 – 2000787359/0800
Sportovní kroužky 600,- Kč za pololetí 285622339/0800
Externí kroužky podle pokynů organizátora
na účet organizátora

PLATBY ZA OBĚDY školní jídelnu:

  • variabilní symbol přidělený vedoucí ŠJ
  • číslo účtu ŠJ Lobkovicovo   35 – 2000787359/0800

PROSÍME, PLAŤTE PODLE POKYNŮ!

Děkujeme.

3 Comments

  1. Pingback: Bezhotovostní platby – školní družina, kroužky… – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

  2. Pingback: Platba za školní družinu – převedení části úhrady z minulého školního roku – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

  3. Pingback: Kroužky ve škole 2020/21 – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Comments are closed.