Lidé ve škole – pracoviště Lobkovicovo

Vedení školy
Mgr. Naděžda Hrebíkováředitelka školy hrebikova@lobkovicovo.cz
Mgr. Božena Brožová
zástupkyně ředitelkybrozova@lobkovicovo.cz
Mgr. Zuzana Střeštíková
zástupkyně ředitelkystrestikova@lobkovicovo.cz

Pedagogický sbor školy – pracoviště Lobkovicovo
Přípravná třídaBc. Michala Appeltováappeltova@lobkovicovo.cz
1. AMgr. Jana Hudíkováhudikova@lobkovicovo.cz
1. BMgr. Klára Tržickátrzicka@lobkovicovo.cz
2. AMgr. Hana Hainzováhainzova@lobkovicovo.cz
2. BPeadDr. Marie Novákovánovakova@lobkovicovo.cz
3. AHelena Schreinerováschreinerova@lobkovicovo.cz
3. BMgr. Markéta Čížkovácizkova@lobkovicovo.cz
4. AMgr. Pavlína Malinovámalinova@lobkovicovo.cz
4. BMgr. Barbora Pilátovápilatova@lobkovicovo.cz
5. ABc. Marie Duškováduskova@lobkovicovo.cz
5. BPaedDr. Renáta Hrubáhruba@lobkovicovo.cz
6. AMgr. Jan Piruchtapiruchta@lobkovicovo.cz
6. BMgr. Kateřina Platt platt@lobkovicovo.cz
7. AMgr. Helena Černácerna@lobkovicovo.cz
7. BMgr. Martina Korešovákoresova@lobkovicovo.cz
8. AMgr. Hana Urbanováurbanova@lobkovicovo.cz
8. BMgr. Petra Havlíčkováhavlickova@lobkovicovo.cz
9. AJaroslav Kaiferkaifer@lobkovicovo.cz
9. BMgr. Pavla Houfkováhoufkova@lobkovicovo.cz

Netřídní učitelé
Mgr. Božena Brožovábrozova@lobkovicovo.cz
Mgr. Roman Čermákcermak@lobkovicovo.cz
Mgr. Naděžda Hrebíkováhrebikova@lobkovicovo.cz
Mgr. Petra Kovářovákovarova@lobkovicovo.cz
Ing. Lenka Krylovákrylova@lobkovicovo.cz
Bc. Jitka Kučírkovákucirkova@lobkovicovo.cz
Mgr. Kryštof Lísallisal@lobkovicovo.cz
Mgr. Martin Maurmaur@lobkovicovo.cz
Mgr. Ivana Schybalováschybalova@lobkovicovo.cz
Bc. Marek Vodičkavodicka@lobkovicovo.cz

Vychovatelky školní družiny
Martina Baladovábaladova@lobkovicovo.cz
Tereza Zeimannovázeimannova@lobkovicovo.cz
Dana Vránovávranova@lobkovicovo.cz
Zdeňka Schulzováschulzova@lobkovicovo.cz
Hana Pecháčkovápechackova@lobkovicovo.cz
Bc. Jitka Kučírkovákucirkova@lobkovicovo.cz
Bc. Michala Appeltováappeltova@lobkovicovo.cz