Stravování cizích strávníků ve školní jídelně

Od 1. 9. 2020 se mohou stravovat cizí strávníci v době od 11.00 do 12.00 v horní jídelně. Všichni strávníci musí dodržovat hygienická pravidla, zejména provádět omytí a dezinfekci rukou. Žádáme také o dodržování pravidla, že osoba, která má příznaky infekčního onemocnění, nemůže do budovy školy vstoupit.