stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Provoz školy od 18. listopadu

Provoz školy od 18. listopadu

Na základě rozhodnutí vlády je od 18. listopadu obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku a přípravných tříd. Ministerstvo školství vydalo informační materiál, kde jsou stanoveny podmínky pro výuku v těchto ročnících i další pravidla pro provoz školy od tohoto dne – viz článek na webu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Jak tedy bude provoz naší školy od 18. listopadu organizován:

Žáci 1. a 2. ročníku  a přípravné třídy

 • od 18. listopadu probíhá prezenční výuka ve škole za dodržení stanovených hygienických podmínek a s menšími úpravami, které se týkají některých předmětů (hudební výchova, tělocvik, nepovinná angličtina – viz níže)
 • příchod do školy je možný od 7.30, škola zajistí před vyučováním nad dětmi dohled
 • odpoledne funguje školní družina od konce vyučování do 16.30
 • povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny žáky i zaměstnance (rouškami žáky vybavují rodiče, prosíme, aby všichni žáci měli s sebou také náhradní roušku a sáček na odkládání roušky)
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • výuka předmětu nepovinný anglický jazyk probíhá nadále distančně
 • všichni žáci těchto tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy od 18. 11., pokud tedy žák na oběd nepůjde, je třeba oběd odhlásit  

Žáci ostatních ročníků

 • pokračuje dále povinná distanční výuka
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace výjimečně pro ty žáky, u kterých ředitelka školy na návrh vyučujícího rozhodne, že je taková konzultace třeba s ohledem na jejich vzdělávací potřeby
 • všichni žáci mají automaticky odhlášeny obědy ve školní jídelně, žáci, kteří mají zájem o obědy v týdnu od 16. do 20. listopadu (17. listopadu je jídelna uzavřena – státní svátek), si musí obědy přihlásit, a to nejpozději do 8.00 v pondělí 16. listopadu
 • obědy pro žáky na distanční výuce se vydávají  v době od 12.15 do 13.00 v horní jídelně, vstup do jídelny je možný jen přes vchod  pro cizí strávníky (roh budovy školy,  vlevo od hlavního vchodu – z pozice čelem ke vchodu), možné je ale již pouze vydávání oběda do přinesených nádob
Skip to content