Česká republika

Zelené oddělení Měsíc prosinec jsme procestovali po České republice. Vyrobili jsme přání a nacvičili taneček pro naše hendikepované kamarády. Protože se blíží olympijské hry, navrhli a vyrobili jsme si olympijskou kolekci a zasoutěžili jsme si v biatlonu.  Cestou po naší[…]

Třídní schůzky

Třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí školního roku jsme s ohledem na protiepidemická opatření připravili následovně: Společná schůzka rodičů žáků třídy s třídním učitelem online – proběhne ve dvou možných termínech 16. nebo 18. listopadu, termín a čas upřesní třídní učitel[…]

Testování žáků 8. a 15. listopadu – informace

AKTUALIZOVÁNO Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne ve dnech 8. listopadu a 15. listopadu ve škole screeningové testování žáků na onemocnění covid-19. testování proběhne pomocí neinvazivních antigenních testů SEJOY, vzorky pro testování jsou získávány samoodběrem.  Pokud žák nebude[…]