stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Výuka a provoz školy od 4. ledna – aktualizováno

Výuka a provoz školy od 4. ledna – aktualizováno

PROVOZ ŠKOLY A VÝUKA POKRAČUJÍ NADÁLE (OD 23. LEDNA) V UVEDENÉM REŽIMU, O ZMĚNÁCH (NÁVRATU K PREZENČNÍ VÝUCE VE ŠKOLE) VÁS BUDEME INFORMOVAT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLY ONLINE

Aktualizováno – ministerstvo školství prodloužilo platnost pokynů do 22. ledna, výuka a provoz školy tedy pokračují i nadále podle níže uvedených pravidel.

Ministerstvo školství vydalo pokyny k provozu škol po Vánocích, tyto pokyny jsou platné do neděle 10. ledna. (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

Do neděle 3. ledna jsou vánoční prázdniny, výuka začíná v pondělí 4. ledna a bude probíhat takto:

Přípravné třídy – prezenční výuka

Třídy 1. a 2. ročníku – prezenční výuka

Ostatní třídy (3. až 9. ročník) – distanční výuka

Prezenční výuka žáků přípravných tříd, 1. a 2. ročníku:

 •  prezenční výuka probíhá ve škole za dodržení stanovených hygienických podmínek a s menšími úpravami, které se týkají některých předmětů (hudební výchova, tělocvik)
 • příchod do školy je možný od 7.30, škola zajistí před vyučováním nad dětmi dohled
 • odpoledne funguje školní družina od konce vyučování do 16.30
 • povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny žáky i zaměstnance (rouškami žáky vybavují rodiče, prosíme, aby všichni žáci měli s sebou také náhradní roušku a sáček na odkládání roušky)
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • všichni žáci těchto tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy od 4. 1. 2021, pokud tedy žák na oběd nepůjde, je třeba oběd odhlásit 
 • vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech za dodržení hygienických pravidel a pouze s tím, že je omezen kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy 

Distanční výuka (3. až 9. ročník) bude organizována obdobně jako v podzimním období s pomocí Školy OnLine a Teams (Office 365) takto: 

 • V rozvrhu žáka v ŠOL jsou vyznačeny barevně hodiny, ve kterých v daném předmětu probíhá synchronní on-line výuka On-line hodiny (synchronní výuka) probíhá v prostředí Teams. Distanční výuka je pro žáky povinná, tedy pokud se žák nemůže připojit k synchronní on-line výuce, musí pracovat podle pokynů vyučující/ho asynchronně nebo off -line.
 • V ostatních hodinách je zadávána výuka asynchronní (případně off-line), žáci pracují samostatně na zadaných úkolech, vypracovaná zadání odevzdávají vyučujícím podle pokynů, vyučující jim poskytují zpětnou vazbu.
 • Základní informace k distanční výuce uvádíme v rozvrhu žáka ve Škole OnLine, a to jako informace k výuce (modré kolečko s písmenem i v rohu okénka pro vyučovací hodinu), zde je uvedeno stručně zadání. 
 • Výukové materiály, zadání a další podrobnější informace k výuce žáci najdou Teams v týmu příslušného předmětu. 
 • Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynů vyučujících Teams, případně podle pokynů vyučujících jiným způsobem (zasílání e-mailem).
 • Práci žáka v rámci distanční výuky může vyučující hodnotit.
 • Výjimečně jsou v době distanční výuky možné prezenční individuální konzultace ve škole, o jejich organizaci rozhoduje ředitelka školy na základě vzdělávacích potřeb žáka.
 • Všichni žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášené obědy, pokud mají zájem o obědy ve školní jídelně, je třeba se ke stravování v týdnu od 4. do 10. ledna přihlásit, a to nejpozději do 8.00 4. ledna 2021. Výdej obědů je možný jen do přinesených nádob. Obědy se vydávají v době od 12.15 do 13.00 v horní jídelně, vstup do jídelny je možný jen přes vchod  pro cizí strávníky (roh budovy školy,  vlevo od hlavního vchodu – z pozice čelem ke vchodu).

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná, s ohledem na své podmínky se jí musí účastnit. Pokud se účastnit nemohou např. pro nemoc nebo návštěvu lékaře, je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

Další informace k distanční výuce najdete v tomto článku O distanční výuce pro rodiče 

 

 

 

Skip to content