stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Výuka a provoz školy od 1. března

Výuka a provoz školy od 1. března

Vláda ČR přijala dne 26. 2. 2021 krizové opatření (ZDE), kterým se doplňují dosud platná opatření pro školy. Distanční výuka se nyní týká všech žáků základní školy, tedy i žáků přípravných tříd i 1. a 2. ročníku. Výuka bude organizována stejně jako v době podzimního uzavření škol (viz níže).

Žáci na distanční výuce mají možnost vyzvednout si oběd ze školní jídelny, ke stravování je však třeba se přihlásit nejpozději do 8.00 v pondělí 1. března, všem žákům jsou obědy hromadně odhlášeny.

Přihlášení obědů je možné e-mailem (jidelna@lobkovicovo.cz) , na telefonní záznamník (271 734 072) nebo přes e-jídelníček.

  • Vydávání obědů pro přihlášené žáky probíhá v době od 12.15 do 13.00 v horní jídelně.
  • Vstup do jídelny je možný jen přes vchod  pro cizí strávníky (roh budovy školy,  vlevo od hlavního vchodu – z pozice čelem ke vchodu)
  • Oběd je možné  odebrat do přinesených nádob.

Informace k ošetřovnému naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení (ZDE), škola  podle platných pravidel nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka je organizována s pomocí Školy OnLine a Teams (Office 365) takto: 

  • V rozvrhu žáka v ŠOL jsou vyznačeny barevně hodiny, ve kterých v daném předmětu probíhá synchronní on-line výuka On-line hodiny (synchronní výuka) probíhá v prostředí TeamsPokud se žák nemůže k tomuto typu výuky připojit, pracuje podle pokynu vyučující/ho asynchronně nebo off -line. 
  • V ostatních hodinách je zadávána výuka asynchronní (případně off-line), žáci pracují samostatně na zadaných úkolech, vypracovaná zadání odevzdávají vyučujícím podle pokynů, vyučující jim poskytují zpětnou vazbu.
  • Základní informace k distanční výuce uvádíme v rozvrhu žáka ve Škole OnLine, a to jako informace k výuce (modré kolečko s písmenem v rohu okénka pro vyučovací hodinu), zde je uvedeno stručně zadání. 
  • Výukové materiály, zadání a další podrobnější informace k výuce žáci najdou Teams v týmu příslušného předmětu. 
  • Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynů vyučujících Teams, případně podle pokynů vyučujících jiným způsobem (zasílání e-mailem).
  • Práci žáka v rámci distanční výuky může vyučující hodnotit.
  • V přípravné třídě je uskutečňována především off-line výuka, k zadávání a odevzdávání úkolů je využívána především e-mailová komunikace, případně se vyučující s rodiči domluví na alternativním způsobu, stejně jako v době podzimní distanční výuky.

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná, s ohledem na své podmínky se jí musí účastnit. Pokud se účastnit nemohou např. pro nemoc nebo návštěvu lékaře, je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

Další informace k distanční výuce najdete v tomto článku O distanční výuce pro rodiče 

Skip to content