stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Spádová oblast školy

Spádová oblast školy

Podle školského zákona mají základní školy stanovený svůj školský obvod, základní škola je tzv. spádovou školou pro děti s trvalým pobytem v jejím školském obvodu. Školský obvod spádové školy stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou, školské obvody v Praze stanovuje vyhláška o školských obvodech schválená zastupitelstvem hl. m. Prahy (vyhláška č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy platná od 1. 4. 2021). Školský obvod (spádová oblast) školy ZDE

Orientační mapka školského obvodu ZDE

Jak funguje školský obvod (spádová oblast):

  • Při zápisu k povinné školní docházce (do 1. třídy) je ředitel základní školy povinen přednostně přijmout žáky s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (v případě cizinců bez trvalého pobytu v ČR se jedná o žáky s pobytem v příslušném školském obvodu).
  • Rodič (zákonný zástupce) může zvolit pro dítě jinou než spádovou školu.
  • Obecní úřad předává škole v předstihu před zápisem k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je škola spádová a které by měly být v daném roce zapsány.
  • Spádová škola ověřuje, zda všechny děti z jejího školského obvodu, u kterých nastala povinnost školní docházky, byly přihlášeny k povinné školní docházce. 
  • Při přijímání dětí do přípravné třídy se uplatňuje kritérium spádovosti také, pokud by počet uchazečů přesáhl kapacitu přípravné třídy – viz Kritéria pro přijímání do přípravné třídy (rozklikněte ZDE)
  • Školský obvod je jen jeden, společný pro obě pracoviště školy, nijak se dále nedělí.

 

Skip to content