stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2021

Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2021

AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd proběhne v termínu 14. a 15. dubna 2021.

V tomto termínu proběhne:

  1. podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy)
  2. podávání žádostí o odklad povinné školní docházky
  3. je možné podat žádost o zařazení do přípravné třídy

Zápis je organizován s ohledem na protiepidemická opatření bez přítomnosti dětí, proběhne pouze jeho formální část, tedy podávání žádostí. 

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme:

  • 3 první třídy (2 na pracovišti Lobkovicovo, 1 na pracovišti Perunova), kapacita maximálně 90 žáků
  • 2 přípravné třídy (1 na pracovišti Lobkovicovo, 1 na pracovišti Perunova)

Místo zápisu (podání žádosti):

  • podání datovou schránkou: do datové schránky školy 85qx857
  • prostřednictvím e-mailu se zaručeným podpisem: skola@lobkovicovo.cz 
  •  prostřednictvím e-mailu a následným doručením písemné žádosti poštou nebo osobně do 5 dnů: skola@lobkovicovo.cz 
  • poštou: zasláním na adresu Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3, 130 00
  • osobně po předchozí domluvě termínu a času v budově školy na náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k povinné školní docházce (do 1. třídy)

Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky

Žádost o zařazení do přípravné třídy

Podání žádosti předchází registrace k zápisu, která bude možná zde na webových stránkách školy od 1. dubna 2021.

 

 

Při vyplňování registrace postupujte podle tohoto NÁVODU K REGISTRACI

Podrobnější informace k zápisu do 1. tříd, k odkladu povinné školní docházky a k přípravným třídám (rozklikněte příslušné kapitoly):

Návod k registraci (zápis, odklad, přípravná třída) 

Jak vyplnit a podat žádost (zápis, odklad, přípravná třída) 

Odklad povinné školní docházky – podrobnější informace pro rodiče 

Přípravná třída – podrobnější informace pro rodiče 

Vnitřní předpis pro přijímání k základnímu vzdělávání (včetně kritérií pro přijímání) 

Spádová oblast školy 

Často kladené dotazy k zápisu do 1. tříd 

Informace, které škola předává zákonným zástupcům v průběhu zápisu

Rady a tipy pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

 

 

Skip to content