stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Návod k vyplnění registrace k zápisu

Návod k vyplnění registrace k zápisu

Vážení rodiče,

 elektronická registrace je prvním krokem při zápisu dítěte do první třídy, při žádosti o zařazení do přípravné třídy a při žádosti o odklad. Dále je třeba doručit škole podepsanou žádost – více informací k tomu naleznete v tomto článku Informace k zápisu do 1. tříd.  

Při vyplňování registrace postupujte prosím podle tohoto návodu:

 • Přístup k registraci je ZDE, můžete použít také další odkazy v článcích k zápisu na našich webových stránkách.
 • Otevře se Vám formulář, který má několik záložek označených Dítě č.1, Dítě č. 2… Tyto záložky slouží pro současný zápis sourozenců. V případě, že budete podávat žádost pro jedno dítě, vyplňte pouze první záložku, pokud podáváte žádost současně pro více svých dětí, použijte další záložky.
 • Vyplňte základní údaje o dítěti, které jsou nutné k zápisu – jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Při vyplňování adresy doporučujeme využít našeptávač – pokud napíšete název ulice (vyberete z nabídky po napsání prvních písmen) a začnete psát číslo domu, nabídnete se Vám úplná adresa, pokud ji potvrdíte kliknutím, zbytek se doplní. Je to pohodlnější pro vyplňování, adresy jsou také díky tomu uvedeny správně.
 • V kolonce ZAMĚŘENÍ TŘÍDY vybíráte, o jaký typ žádosti se v případě  Vašeho dítěte jedná, zároveň škole sdělujete, které pracoviště pro své dítě přednostně volíte. Vyberte tedy jednu z možností, možnost „stejné zaměření“ použijte v kolonce NÁHRADNÍ ZAMĚŘENÍ, pokud náhradní možnost ve Vašem případě neexistuje (tedy např. žádáte o odklad). Obě kolonky formuláře je nutné vyplnit.
 • Rubriku OSTATNÍ vyplňte v případě, že se některá z uvedených položek Vašeho dítěte týká, jinak zůstane nevyplněná. Pokud zaškrtnete položku „Sourozenec dítěte navštěvuje školu“, objeví se pole pro zadání třídy sourozence.
 • Následně vyplňte údaje o zákonném zástupci, zkontrolujte si prosím správnost uvedených kontaktních údajů. Pokud máte datovou schránku, uveďte její ID.
 • Zatrhněte souhlas se zpracováním údajů a pokračujte kliknutím na tlačítko POTVRDIT A PŘEJÍT NA VÝBĚR TERMÍNU, a to i v případě, že budete žádost do školy zasílat a osobně do školy nepůjdete.
 • Na další straně nejprve zvolte v poli MÍSTNOST, jakým způsobem budete dále žádost podávat (datovou schránkou, e-mailem se zaručeným podpisem, zaslání poštou, škola nám. Jiřího z Lobkovic), možnost „škola nám. Jiřího z Lobkovic“ vyberte v případě, že přijdete k zápisu osobně a v případě, že osobně do školy přinesete vyplněnou žádost. Pokud budete žádost posílat běžným e-mailem bez zaručeného podpisu, vyberte z nabídky tu možnost, kterou použijete k doručení písemné žádosti (tedy zaslání poštou nebo škola nám. Jiřího z Lobkovic).
 • Pokud vyberete některou z možností distančního zápisu, objeví se pole s datem prvního dne zápisu 14. 4. 2021, jedním pevně přiděleným časem a pole s nápisem PŘIHLÁSIT. Klikněte na „přihlásit“, následně klikněte na tlačítko DOKONČIT REGISTRACI, tím registraci dokončíte.
 • Pokud vyberete možnost „škola nám. Jiřího z Lobkovic“, otevře se Vám výběr volných termínů pro návštěvu školy ve dnech 14. a 15. 4. 2021. U zvoleného termínu klikněte na PŘIHLÁSIT, nápis se změní na „odhlásit“ pro případ, že jste se zmýlili a chcete volbu ještě změnit (kliknutím na odhlásit a následnou volbou jiného termínu). Po zvolení termínu klikněte dole na stránce na tlačítko DOKONČIT REGISTRACI.
 • Po dokončení registrace Vám přijde potvrzující e-mail, ve kterém bude uvedeno REGISTRAČNÍ ČÍSLO, tuto zprávu si uchovejte, registrační číslo škola použije při zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Systém zasílá také automatické připomenutí na zadanou e-mailovou adresu, a to až se přiblíží stanovený termín zápisu.
Skip to content