stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Školní jídelna – aktuální informace

Školní jídelna – aktuální informace

1. září  mají všichni žáci přihlášení ke stravování ve školní jídelně oběd odhlášený automaticky, kdo má zájem o oběd na tento den, musí si ho přihlásit nejpozději v pondělí 30. srpna. Přihlášení oběda je možné přes e-jídelníček (rychlý přístup níže), e-mailem ( jidelna@lobkovicovo.cz ) nebo telefonicky na čísle 271 734 072  – funguje i záznamník.

Rychlý přístup na e-jídelníček:

e-jidelnícek

Od 2. září funguje přihlašování obědů jako obvykle, tedy všichni žáci přihlášení ke stravování mají obědy automaticky přihlášené, v případě, že žák na oběd nepůjde, je třeba ho odhlásit přes e-jídelníček, e-mailem nebo telefonicky (i na záznamník).

Vydávání obědů 1. září:

Vzhledem ke zkrácenému vyučování jsou obědy tento den vydávány takto

  • žáci 1. stupně, kteří nejdou do školní družiny: v době od 10.30 do 11.00 v dolní jídelně
  • žáci 2. stupně: v době od 10.30 do 11.00 v horní jídelně

Žáci 1. stupně, kteří jdou do školní družiny, budou obědvat postupně po odděleních.

Upozorňujeme, že ve školní jídelně platí následující pravidla:

  • zvýšená hygienická opatření, není možný samoobslužný výdej (např. příbory, nápoje, saláty)
  • nutnost mytí (případně dezinfekce) rukou před odebráním stravy
  • organizace stravování tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu různých skupin, dodržování stanoveného odstupu mezi strávníky
  • žáci nebo jejich rodinní příslušníci, kteří mají nařízenou karanténu nebo izolaci, nemohou ani vyzvedávat obědy do přinesených nádob
  • žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat   odstup od ostatních osob nejméně 1,5 metru
Skip to content