stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Aktuální informace k výuce v souvislosti s karanténními opatřeními

Aktuální informace k výuce v souvislosti s karanténními opatřeními

ČLÁNEK JE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁN A AKTUALIZOVÁN

V tomto článku uvádíme základní informace, konkrétní a podrobnější informace jsou vždy zasílány rodičům žáků, kterých se opatření týkají, nebo kteří by se mohli setkat s rizikovým kontaktem.

 

 • 30. listopadu: PCR test potvrdil onemocnění covid-19 u žáka 5.A, který měl pozitivní AG test při pondělním školním preventivním testování. Hygienická stanice neshledala důvody pro nařízení opatření pro žáky třídy.
 • 30. listopadu: Ve třídě 6.B bylo potvrzeno onemocnění žáka, který byl naposledy ve škole 22. 11., hygienická stanice neshledala důvody pro nařízení opatření pro žáky třídy.
 • 25. listopadu: Ve třídě 3.A bylo potvrzeno onemocnění u dalšího žáka, jde aktuálně již o páté potvrzené onemocnění ve třídě, vzhledem k tomu, že se jedná o stejné rizikové kontakty jako v předchozích případech, hygienická stanice neshledává potřebu dalších opatření
 • 24. listopadu: Ve třídě 4.A bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který byl naposledy ve škole 16. 11., hygienická stanice neshledala důvody pro karanténní opatření ve třídě
 • 24. listopadu: PCR testy potvrdily pozitivní výsledek 6 pozitivních antigenních testů z pondělního preventivního testování. Hygienická stanice posoudila situaci ve třídách a rozhodla, že ve třídách 3.B, 4.A, 6.A nedošlo k rizikovým kontaktům a není tedy třeba přijmout karanténní opatření pro spolužáky nemocných žáků, ve třídě 3.A karanténní opatření karanténní opatření nařídila (další nemocní žáci třídy)
 • 24. listopadu: Ve třídě 3.A bylo potvrzeno onemocnění u dalších dvou žáků, aktuálně jsou tedy ve třídě již 4 žáci s potvrzeným onemocněním, hygienická stanice proto rozhodla o karanténních opatřeních pro další žáky třídy, ve dnech 25. a 26. 11. bude ve třídě probíhat distanční výuka
 • 23. listopadu: Ve třídě 4.C bylo potvrzeno onemocnění covud-19, hygienická stanice vyhlásila karanténní opatření, třída má do pátku 26. 11. distanční výuku
 • 22. listopadu: Ve třídě 3.A bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u jednoho žáka, hygienická stanice nařídila karanténní opatření pro několik žáků třídy
 • 22. listopadu: Ve třídě 2.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u žáka, který nebyl v rizikovém kontaktu se žáky ve třídě
 • 22. listopadu: Ve třídě 4.B bylo potvrzeno onemocnění u dalšího žáka, který nebyl v rizikovém kontaktu se žáky ve třídě
 • 21. listopadu: Ve třídě 4.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dalšího žáka, hygienická stanice nařídila karanténní opatření dalším žákům třídy, ve dnech 22. – 25. 11. probíhá ve třídě smíšená výuka
 • 19. listopadu: Ve třídě 2.D bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u žáka, který nebyl v rizikovém kontaktu se žáky ve třídě
 • 18. listopadu: Ve třídě 1.C a v přípravné třídě na pracovišti Perunova vyhlásila hygienická stanice karanténní opatření, třídy mají v pátek 19. 11. distanční výuku.
 • 17. listopadu: Ve třídě 4.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19, hygienická stanice nařídila karanténní opatření několika žákům, třída pokračuje v prezenční výuce, žákům v karanténě bude škola poskytovat podporu na dálku.
 • 17. listopadu: Ve třídě 5.C bylo potvrzeno onemocnění covid-19, hygienická stanice nařídila karanténní opatření, třída přechází na distanční výuku.
 • 17. listopadu: Ve třídě 3.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dalších dvou žáků, hygienická stanice nařídila ve třídě karanténní opatření, třída přechází na distanční výuku. 
 • 15. listopadu: Ve třídě 8.A bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u jednoho z žáků, poslední kontakt se třídou byl 12. 11., hygienická stanice rozhodla o karanténních opatřeních pro několik žáků třídy.
 • 12. listopadu: Hygienická stanice posoudila situaci v přípravné třídě na pracovišti Perunova (viz 11. 11.) a rozhodla o karanténních opatřeních pro třídu.
 • 11. listopadu: Podle sdělení rodičů má potvrzené onemocnění covid-19 jedno z dětí v přípravné třídě na pracovišti Perunova, jde o dítě, které bylo naposledy v kontaktu s ostatními 5. listopadu. Ředitelka školy kontaktovala hygienickou stanici a čekáme na to, až hygienici posoudí situaci a rozhodnou o případných opatřeních.
 • 10. listopadu: Hygienická stanice nařídila karanténní opatření pro část spolužáků žáka třídy 9.B (viz sdělení o pozitivním žákovi z 9. listopadu). Žáci, kteří nemají karanténu, se vzdělávají prezenčně ve škole, žákům, kteří mají karanténu, škola poskytne studijní podporu na dálku.
 • 10. listopadu: Hygienická stanice posoudila situaci ve třídách 1.B, 2.D, 3.B, 9.A, ve kterých měl vždy jeden žák pozitivní preventivní antigenní test, pozitivita byla potvrzena PCR testy. Hygienická stanice neshledala důvody pro nařízení karanténních opatření v těchto třídách.
 • 9. listopadu: Ve třídě 9.B bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který byl naposledy v kontaktu se spolužáky v pátek 5. listopadu, čekáme na rozhodnutí hygienické stanice o případných karanténních opatřeních ve třídě.
 • 3. listopadu: Ve třídě 9.A bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který měl pozitivní výsledek při dobrovolném testování v pondělí 1. 11., vzhledem k tomu, že nedošlo k rizikovému kontaktu se spolužáky, hygienická stanice neshledala důvody pro karanténní opatření
 • 2. listopadu: Ve třídě 3.C bylo potvrzeno onemocnění dítěte, které bylo naposledy v kontaktu se spolužáky 25. 10., hygienická stanice tedy neshledala důvody k zavedení karanténních opatření pro spolužáky  
 • 31. října: Ve třídě 5.A bylo potvrzeno onemocnění u dvou žáků, kteří byli naposledy ve škole 25. a 26. 10. Hygienická stanice vyhlásila karanténní opatření pro část žáků třídy.
 • 25. října: Ve třídě 5.C bylo potvrzeno onemocnění u jednoho z dětí, jedná se o dítě, které bylo v kontaktu se spolužáky naposledy 19. 10., hygienická stanice posoudila situaci a  rozhodla o  karanténních opatřeních pro žáky třídy.
 • 23. října: Bylo potvrzeno onemocnění dalšího žáka ve třídě 9.A, dále onemocnění žáka v 8.A a žáka v 8.B.
 • 22. října: Ve třídě 9.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dalších dvou žáků, karanténní opatření jsou upravována individuálně.
 • 21. října: Ve třídě 9.A bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dvou žáků, hygienická stanice proto upravila karanténní opatření individuálně pro některé žáky.
 • 20. října: Ve třídě 4.C bylo potvrzeno onemocnění u jednoho z žáků, vzhledem k tomu, že uplynula dostatečně dlouhá doba od poslední návštěvy dítěte ve škole, nejsou karanténní opatření pro třídu třeba.
 • 20. října: Ve třídě 9.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u jednoho z žáků, hygienická stanice proto upravila karanténní opatření individuálně pro některé žáky třídy.
 • 20. října: Ve třídě 3.B bylo potvrzeno onemocnění u jednoho z žáků, vzhledem k tomu, že uplynula dostatečně dlouhá doba od poslední návštěvy školy a dítě s potvrzenou pozitivitou nemá příznaky onemocnění, hygienická stanice vyhodnotila, že karanténní opatření pro třídu nejsou třeba.
 • Od úterý 19. října do úterý 26. října, tedy do začátku podzimních prázdnin, mají všechny třídy 2. stupně distanční výuku z důvodu karanténních opatření, která byla nařízena v souvislosti s onemocněním jednoho z vyučujících. 
Skip to content