stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Testování žáků na covid-19 – výsledky

Testování žáků na covid-19 – výsledky

Výsledky testování 29. listopadu

Pozitivní test měl jeden žák třídy 5.A, výsledek je ještě třeba ověřit PCR testem.

PCR test potvrdil onemocnění covid-19 u žáka 5.A, podle rozhodnutí hygienické stanice nedošlo k rizikovému kontaktu a karanténní opatření nejsou třeba.

Výsledky testování 22. listopadu

Sedm žáků ve škole mělo pozitivní výsledek testu, šlo o jednoho žáka ve třídě 3.A a vždy  o dva žáky ve třídách 3.B, 4.A , 6.A.
Pozitivní výsledky je ještě třeba ověřit PCR testy provedenými na odběrovém místě.

PCR testy potvrdily onemocnění covid-19 u 6 žáků, pouze u jednoho žáka třídy 4.A byl test negativní. Hygienická stanice posoudila ve všech případech situaci ve třídách a rozhodla, že ve třídách 3.B, 4.A a 6.A nedošlo k rizikovému kontaktu, proto není třeba přijmout karanténní opatření. Ve třídě 3.A, kde byli nahlášeni ještě další dva pozitivní případy, rozhodla hygienická stanice o karanténních opatřeních.

Výsledky testování 15. listopadu

Zaznamenán byl 1 pozitivní výsledek, a to u žáka 1.C, výsledek je ještě třeba ověřit PCR testem provedeným na odběrovém místě.

PCR test žáka z 1.C byl negativní, onemocnění covid-19 se tedy nepotvrdilo.

Výsledky testování 8. listopadu

Tři žáci ve škole měli pozitivní výsledek testu, vždy šlo o jednoho žáka ve třídě, a to ve třídě 1.B, 2.D a 9.A. Pozitivní výsledky je ještě třeba ověřit PCR testy provedenými na odběrovém místě.

V úterý 9. 11. byli dodatečně testováni žáci, kteří nebyli 8. 11. ve škole, mezi nimi byl 1 žák pozitivní, a to ve třídě 3.B. Výsledek ještě musí být ověřen PCR testem.

Onemocnění covid-19 bylo u všech 4 žáků potvrzeno PCR testy. Hygienická stanice posoudila situaci a rozhodla, že nedošlo k rizikovým kontaktům těchto žáků s jejich spolužáky, proto nejsou třeba karanténní opatření v uvedených třídách (1.B, 2.D, 3.B, 9.A).

Výsledky dobrovolného testování 1. listopadu 2021

Dobrovolného testování se účastnilo 448 žáků, 1 výsledek byl pozitivní, a to ve třídě 9.A.Onemocnění bylo potvrzeno PCR testem.

Výsledky testování 6. září 2021

Všechny vzorky ze dne 6. září 2021 byly vyhodnoceny jako negativní.

Výsledky testování 1. září 2021

Všechny vzorky ze dne 1. září 2021 byly vyhodnoceny jako negativní.

Skip to content