stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2022

Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2022

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd proběhne v termínu 5. a 6. dubna 2022, v době od 8.00 do 17.30 – doporučujeme registraci termínu osobního podání žádosti ve škole. Registraci prosím proveďte prostřednictvím aplikace Zápisy Online – viz níže.

V tomto termínu proběhne:

  1. podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy)
  2. podávání žádostí o odklad povinné školní docházky
  3. je možné podat žádost o zařazení do přípravné třídy

Počítáme s tím, že zápis bude organizován s ohledem na protiepidemická opatření tak, že samostatně proběhne jeho formální část, tedy podávání žádostí. Místo tzv. neformální části pro děti plánujeme možnost navštívit školu, seznámit se s pedagogy a vyzkoušet si různé aktivity v jiném termínu v průběhu jara, informace ještě upřesníme.

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme:

  • 3 první třídy (2 na pracovišti Lobkovicovo, 1 na pracovišti Perunova), kapacita maximálně 90 žáků
  • 2 přípravné třídy (1 na pracovišti Lobkovicovo, 1 na pracovišti Perunova)

Místo zápisu (podání žádosti):

  • podání datovou schránkou: do datové schránky školy 85qx857
  • prostřednictvím e-mailu se zaručeným podpisem: skola@lobkovicovo.cz 
  •  prostřednictvím e-mailu a následným doručením písemné žádosti poštou nebo osobně do 5 dnů: skola@lobkovicovo.cz 
  • poštou: zasláním na adresu Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3, 130 00
  • osobně po předchozí domluvě termínu a času v budově školy na náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k povinné školní docházce (do 1. třídy)

Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky

Žádost o zařazení do přípravné třídy

Podání žádosti předchází registrace k zápisu, která bude možná zde na webových stránkách školy od 28. března 2022.

 

 

Z aplikace pro registraci si také můžete vygenerovat žádost o přijetí, kterou můžete rovněž použít. Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete žádosti vyplnit v době zápisu ve škole.

Při vyplňování registrace postupujte podle tohoto NÁVODU K REGISTRACI

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do základních škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční  na Praze 3 v již avizovaných termínech 5. a 6. dubna 2022.Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2022 do 15.července 2022. Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách základních škol a  na webu městské části v průběhu května.

Podrobnější informace k zápisu do 1. tříd, k odkladu povinné školní docházky a k přípravným třídám (rozklikněte příslušné kapitoly):

Návod k registraci (zápis, odklad, přípravná třída)  

Jak vyplnit a podat žádost (zápis, odklad, přípravná třída) 

Odklad povinné školní docházky – podrobnější informace pro rodiče 

Přípravná třída – podrobnější informace pro rodiče 

Vnitřní předpis pro přijímání k základnímu vzdělávání (včetně kritérií pro přijímání) 

Spádová oblast školy 

Často kladené dotazy k zápisu do 1. tříd 

Informace, které škola předává zákonným zástupcům v průběhu zápisu

Rady a tipy pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

 

 

Skip to content