stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Přijímací řízení do 1. tříd

Přijímací řízení do 1. tříd

Vážení rodiče,

velmi nás potěšil Váš zájem o vzdělávání Vašich dětí v naší škole.

V současné době ještě stále probíhá přijímací řízení do prvních tříd, vyřizování odkladů i podávání žádostí o přijetí do přípravné třídy.

Celkem bylo zatím přijato 136 žádostí (včetně odkladů a žádostí o přijetí do přípravné třídy), které postupně zpracováváme.

Rádi bychom vyhověli všem zájemcům, kteří skutečně stojí o přijetí do naší školy, bohužel nebude z kapacitních důvodů možné přijmout do 1. tříd všechny zájemce. Při rozhodování o přijetí postupujeme podle předem zveřejněných pravidel a kritérií.

Vnitřní předpis pro přijímání k základnímu vzdělávání (včetně kritérií pro přijímání) 

Prozatím Vás informujeme, že do 1. třídy budou přijaty všechny děti, které splňují kritéria:

 1. trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu, tedy všechny „spádové děti“ (při jejich následném zařazování do tříd budeme schopni respektovat preference pracoviště, které jste při zápisu uvedli) – POČET DĚTÍ 78
 2. trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 3, sourozenec je žákem základní školy ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 – POČET DĚTÍ 3

  Na zbývající místa do naplnění kapacity
  prvních tříd ( 3 třídy, max. 90 dětí) budou přijaty děti, které splňují kritérium
 3.  trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 3,
  Počet dětí splňujících tento bod kritérií je však vyšší, než počet volných míst, bude použito kritérium losování.   
  VÝSLEDEK LOSOVÁNÍ ZDE

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno začátkem května a bude oznámeno vyvěšením na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonnému zástupci. 

Žádám všechny rodiče, jejichž dítě bude přijato a nastoupí na jinou školu, aby mi tuto skutečnost co nejdříve oznámili (nebo přímo zaslali zpětvzetí žádostí na email hrebikova@lobkovicovo.cz) a poskytli tak uvolněné místo těm, kteří na něj čekají, děkuji.

Přípravná třída a odklady

Odklady vyřizujeme průběžně podle toho, jak jsou škole doručována potřebná doporučení. Zároveň probíhá přijímání žádostí o přijetí do přípravné třídy, kde máme ještě několik volných míst. Žádáme rodiče, aby dodali škole podklady co nejdříve. Při nedodání doporučení z poradny a vyřízení odkladu škola nebude moci Vaše děti přijmout.

 

Naděžda Hrebíková, ředitelka školy

 

Skip to content