stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Bezhotovostní platby – školní družina, kroužky…

Bezhotovostní platby – školní družina, kroužky…

Vážení rodiče,
ve školním roce 2022/23 bude opět potřeba provádět některé platby (kroužky, školní družina).

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KROUŽKY

Žádáme Vás, abyste platby prováděli především bezhotovostně.

Variabilním symbolem pro bezhotovostní platby je datum narození dítěte.

Příklad: pro narození 2. 5. 2011 uvádějte variabilní symbol 02052011

Nemáte-li možnost využít bezhotovostní platbu, lze zaplatit v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři školy.

Platby provádějte až po přihlášení a potvrzení přijetí dítěte k určité aktivitě!!!

Pro jednoznačnou identifikaci platby do zprávy pro příjemce uvádějte VŽDY  jméno dítěte, třídu a účel platby.

Prosíme o provedení plateb za školní družinu od 15. do 30. 9. 2022 a od 15. 1. do 30. 1. 2023

Platby za školní kroužky prosíme zaslat až těsně před začátkem kroužků (plánujeme je opět od října, tedy až začátkem října).

Upozorňujeme, že je NUTNÉ zasílat různé platby na oddělené účty – JINÁ ČÍSLA ÚČTŮ PRO RŮZNÉ PLATBY!

Výše platby platba na účet číslo
Školní družina v září (za září – prosinec)      1 200 Kč
v lednu ( za leden – červen)  1 800 Kč
2000787359/0800
Zájmové (nesportovní) kroužky podle kroužku – cena za pololetí bude uvedena v nabídce kroužků 7034 – 2000787359/0800
Sportovní kroužky podle kroužku – cena za pololetí bude uvedena v nabídce kroužků 285622339/0800
Externí kroužky podle pokynů organizátora
na účet organizátora

PLATBY ZA OBĚDY školní jídelnu:

  • variabilní symbol přidělený vedoucí ŠJ
  • číslo účtu ŠJ Lobkovicovo   35 – 2000787359/0800

PROSÍME, ABYSTE PLATILI PODLE POKYNŮ, PŘI VELKÉM POČTU VŠECH PLATEB NÁM VELMI UŠETŘÍTE ČAS!

Děkujeme.

Skip to content