stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Spádová oblast školy

Spádová oblast školy

Podle školského zákona mají základní školy stanovený svůj školský obvod, základní škola je tzv. spádovou školou pro děti s trvalým pobytem v jejím školském obvodu. Školský obvod spádové školy stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou, školské obvody v Praze stanovuje vyhláška o školských obvodech schválená zastupitelstvem hl. m. Prahy (v aktuálním znění vyhláška platná od 1. 4. 2023).

Jak funguje školský obvod (spádová oblast):

  • Při zápisu k povinné školní docházce (do 1. třídy) je ředitel základní školy povinen přednostně přijmout žáky s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (v případě cizinců bez trvalého pobytu v ČR se jedná o žáky s pobytem v příslušném školském obvodu).
  • Rodič (zákonný zástupce) může zvolit pro dítě jinou než spádovou školu.
  • Obecní úřad předává škole v předstihu před zápisem k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je škola spádová a které by měly být v daném roce zapsány.
  • Spádová škola ověřuje, zda všechny děti z jejího školského obvodu, u kterých nastala povinnost školní docházky, byly přihlášeny k povinné školní docházce. 
  • Při přijímání dětí do přípravné třídy se uplatňuje kritérium spádovosti také, pokud by počet uchazečů přesáhl kapacitu přípravné třídy – viz Kritéria pro přijímání do přípravné třídy (rozklikněte ZDE)
  • Školský obvod je jen jeden, společný pro obě pracoviště školy, nijak se dále nedělí.

Školský obvod (spádová oblast) školy Spásová oblast 2023

One comment

  1. Pingback: Informace k zápisu do 1. tříd v roce 2023 – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Comments are closed.

Skip to content