Volby do školské rady

Vážení rodiče,

funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Perunova, skončila  před uplynutím funkčního období, protože jejich dítě přestalo být žákem školy. Z toho důvodu je třeba uspořádat podle § 167 školského zákona doplňovací volby do školské rady.  V doplňovacích volbách bude volen jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků za pracoviště Lobkovicovo a jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků za pracoviště Perunova. Funkční období těchto dvou členů školské rady skončí současně s funkčním obdobím členů zvolených v řádných volbách, tedy 30. 6. 2024. Na jaře 2024 budou uspořádány řádné volby všech tří  zástupců nezletilých žáků, v nich budou moci kandidovat samozřejmě i zákonní zástupci, kteří kandidovali v minulých řádných i doplňovacích volbách.

Své návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců zasílejte e-mailem na pracovišti Lobkovicovo zástupkyni ředitelky Střeštíkové (strestikova@lobkovicovo.cz), na pracovišti Perunova zástupkyni ředitelky Freyové (vera.freyova@perunka.cz). Návrhy je možné podávat do 22. 10. 2023
Návrh na kandidáta by měl obsahovat:

  • jméno a kontaktní údaje navrhovatele,
  • jméno navrhovaného,
  • stručné zdůvodnění návrhu
  • podpis navrhovatele.

POKUD JSTE OCHOTNI PRACOVAT VE ŠR, MŮŽETE NOMINOVAT I SEBE!

Z těchto návrhů bude sestavena listina kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, která bude zveřejněna  dne 1. 11. 2023 v budově školy a na webových stránkách školy.

 Termín doplňovacích voleb je vyhlášen takto:

  • na pracovišti Lobkovicovo dne 21. 11. 2023 v době konání třídních schůzek,
  • na pracovišti Perunova 28. 11. 2023 v době třídních schůzek.

Zákonní zástupci každého žáka mají vždy jeden hlas,  je možné odevzdat za každého žáka jen jeden hlasovací lístek.

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY (rozklikněte)

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Skip to content