Volby do školské rady

Vážení rodiče,

funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Perunova, skončila  před uplynutím funkčního období, protože jejich dítě přestalo být žákem školy. Z toho důvodu je třeba uspořádat podle § 167 školského zákona doplňovací volby do školské rady.  V doplňovacích volbách bude volen jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků za pracoviště Lobkovicovo a jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků za pracoviště Perunova. Funkční období těchto dvou členů školské rady skončí současně s funkčním obdobím členů zvolených v řádných volbách, tedy 30. 6. 2024. Na jaře 2024 budou uspořádány řádné volby všech tří  zástupců nezletilých žáků, v nich budou moci kandidovat samozřejmě i zákonní zástupci, kteří kandidovali v minulých řádných i doplňovacích volbách.

Své návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců zasílejte e-mailem na pracovišti Lobkovicovo zástupkyni ředitelky Střeštíkové (strestikova@lobkovicovo.cz), na pracovišti Perunova zástupkyni ředitelky Freyové (vera.freyova@perunka.cz). Návrhy je možné podávat do 22. 10. 2023
Návrh na kandidáta by měl obsahovat:

  • jméno a kontaktní údaje navrhovatele,
  • jméno navrhovaného,
  • stručné zdůvodnění návrhu
  • podpis navrhovatele.

POKUD JSTE OCHOTNI PRACOVAT VE ŠR, MŮŽETE NOMINOVAT I SEBE!

Z těchto návrhů bude sestavena listina kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, která bude zveřejněna  dne 1. 11. 2023 v budově školy a na webových stránkách školy.

 Termín doplňovacích voleb je vyhlášen takto:

  • na pracovišti Lobkovicovo dne 21. 11. 2023 v době konání třídních schůzek,
  • na pracovišti Perunova 28. 11. 2023 v době třídních schůzek.

Zákonní zástupci každého žáka mají vždy jeden hlas,  je možné odevzdat za každého žáka jen jeden hlasovací lístek.

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY (rozklikněte)

Další články:

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Aktuálně ve škole (25. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 19. 2. jde 4.A a 5.B bruslit.  V úterý 20. 2. jde část školní družiny bruslit. Ve středu 21. 2. jde 8.C prozkoumávat Barokní

Skip to content