Volby do školské rady – podzim 2023

Vážení rodiče,
na podzim tohoto roku je třeba provést doplňovací volby do školské rady.

Volby se uskuteční v prostoru školy k tomu určeném, odděleně na obou pracovištích v průběhu třídních schůzek.

pracoviště Lobkovicovo – 21. 11. 2023 od 16:00 do 19:00 hodin
pracoviště Perunova – 28. 11. 2023 od 16:00 do 19:00 hodin

V doplňovacích volbách bude volen jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků na pracovišti Lobkovicovo a jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků na pracovišti Perunova.

Kandidáti – pracoviště Lobkovicovo

Veronika Beránková

Ing. Jana Dubenská

Mgr. Lenka Hellingerová

Kandidáti – pracoviště Perunova

Helena Ganická

RNDr. Monika Malichová

PhDr. Kateřina Ptáčková

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content