Rady a tipy pro rodiče budoucích prvňáčků

Desatero pro rodiče předškolního věku Doporučení, jak může zákonný zástupce pomoci dítěti připravit se na zahájení povinné školní docházky Školní zralost a připravenost dítěte na zahájení školní docházky Další informace a doporučení naleznete také na webu SpoluDoma.cz, který pro rodiče[…]

Často kladené dotazy k zápisu do prvních tříd

Které děti musí k zápisu? Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k zápisu by se měly přihlásit všechny děti,[…]

Přípravná třída – přihlášky pro školní rok 2021/2022

V příštím školním roce 2021/2022 opět otevíráme dvě přípravné třídy základní školy, jednu na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhou na pracovišti v Perunově ulici.  Přípravné třídy jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení[…]

Individuální vzdělávání žáka („domácí vzdělávání”)

Individuální vzdělávání žáka, laicky označované také jako domácí vzdělávání, má podmínky stanovené ve školském zákoně. O jeho povolení rozhoduje ředitel školy, do které byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, a to na základě písemné žádosti rodičů. Žádost musí[…]

Podmínky provozu a vnitřní režim školy ve školním roce 2020/2021

Na základě manuálu, který pro školy vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme připravili úpravu provozu a vnitřního režimu školy pro tento školní rok. Pravidla provozu školy budeme upravovat podle aktuální situace a na[…]