Provoz školní jídelny od 14. do 23. října

Provoz školních jídelen není krizovým opatřením vlády zakázán, v době distanční výuky, tedy od 14. do 23. října,  si  mohou žáci oběd odebrat podle svých aktuálních podmínek. Pro provoz jídelny v tomto období platí zvýšená hygienická opatření včetně omezení počtu[…]

AKTUALIZOVÁNO – Informace k ošetřovnému

Podle informaci zveřejněných na webu ministerstva práce a sociálních věcí (zde) připravuje vláda podmínky tzv. krizového ošetřovného tak, že by nemělo být třeba doložit potvrzení o uzavření školy, to by mělo nahradit čestné prohlášení rodiče. Jiné informace zatím nejsou k[…]

Platba za školní družinu – převedení části úhrady z minulého školního roku

Úhrada za školní družinu  za období od září do prosince 2020 je stanovena na 1 000,- Kč. Od této částky se odečítá poměrná část úhrady za období od ledna do června 2020, tedy za období uzavření škol, a to následujícím[…]

Podmínky provozu a vnitřní režim školy ve školním roce 2020/2021

Na základě manuálu, který pro školy vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme připravili úpravu provozu a vnitřního režimu školy pro tento školní rok. Pravidla provozu školy budeme upravovat podle aktuální situace a na[…]

Platby za školní kroužky a školní družinu

Školní kroužky a kroužky školního sportovního klubu Poměrná část uhrazených plateb za školní kroužky na 2. pololetí školního roku 2019/2020 (období od 10. 3.2020) bude převedena na úhradu školních kroužků na 1. pololetí školního roku 2020/2021. V případě, že se dítě[…]

Organizace konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,  vzhledem k platným mimořádným opatřením ve školství je třeba upravit obvyklou organizaci závěru školního roku. Rozhodla jsem proto o následujících organizačních opatřeních:  Výuka na dálku bude ukončena 19. 6. 2020.  Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřeno dne 19.[…]

Změny v přijímacím řízení na střední školy

Vážení rodiče, na stránkách MŠMT se můžete dočíst nejnovější novinky ohledně změn při přijímacím řízení na SŠ v tomto školním roce.  Dočíst se je můžete na https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu   (§232/2020 Sb.)   Vše žlutě označené jsou změny oproti normálnímu stavu. Důležitý je §11,[…]

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče, v tomto článku naleznete informace, které se týkají jednak dětí, které do školy od 25. května docházet nebudou, jednak dětí, které do školy docházet budou. Informace pro rodiče, jejichž děti nebudou od 25. května docházet do školy:  Dále pokračuje výuka na[…]

Čestné prohlášení zákonného zástupce při návratu dítěte do školy

Vážení rodiče, jak jste již byli informováni, zákonní zástupci žáka, který bude docházet do školy po obnovení provozu, musí učinit čestné prohlášení, potřebný formulář najdete na odkazu níže. Vzhledem k tomu, že součástí prohlášení je potvrzení toho, že dítě nejeví[…]