Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče, v tomto článku naleznete informace, které se týkají jednak dětí, které do školy od 25. května docházet nebudou, jednak dětí, které do školy docházet budou. Informace pro rodiče, jejichž děti nebudou od 25. května docházet do školy:  Dále pokračuje výuka na[…]

Čestné prohlášení zákonného zástupce při návratu dítěte do školy

Vážení rodiče, jak jste již byli informováni, zákonní zástupci žáka, který bude docházet do školy po obnovení provozu, musí učinit čestné prohlášení, potřebný formulář najdete na odkazu níže. Vzhledem k tomu, že součástí prohlášení je potvrzení toho, že dítě nejeví[…]