Přípravná třída – přihlášky pro školní rok 2020/2021

V příštím školním roce 2020/2021 opět otevíráme dvě přípravné třídy základní školy, jednu na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhou na pracovišti v Perunově ulici. Přípravná třída je určena přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (viz[…]

Zápis do prvních tříd v otázkách a odpovědích

Které děti musí k zápisu? Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k zápisu by se měly přihlásit všechny děti,[…]