Často kladené dotazy k zápisu do prvních tříd

Které děti se musí přihlásit k povinné školní docházce (k zápisu)? Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k[…]

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Kliknutím na následující odkazy zobrazíte jednotlivé dokumenty: Základní informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023 Zápisový lístek vzor Formulář pro potřebu ZŠ – s talentovou zkouškou Formulář pro potřeby ZŠ – bez talentové zkoušky Odvolání vzor Sdělení[…]

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 10

Vážení rodiče, v případě zájmu o objednání do Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 můžete využít tyto kontaktní údaje: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 10 – detašované pracoviště pro Prahu 3  Lucemburská 40, Praha 3, 130 00  Pevná linka: 222[…]

Poradenské služby – volba povolání

Vážení rodiče, pokud máte při rozhodování o dalším studiu Vašeho dítěte zájem o pomoc odborníků z pedagogicko-psychologické poradny, můžete využít následující nabídku Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9. Ta nabízí individuální konzultace pro děti a rodiče k volbě povolání[…]