Školní jídelna

Školní družina

Mateřská škola

Harmonogram školního roku

Život ve škole

Škola OnLine

Kontakty

Důležité

Důležité

Pro rodiče
Božena Brožová

Návod k vyplnění registrace k zápisu

Vážení rodiče,  elektronická registrace je prvním krokem při zápisu dítěte do první třídy, při žádosti o zařazení do přípravné třídy a při žádosti o odklad. Dále je třeba doručit škole podepsanou žádost – více informací k tomu naleznete v tomto

Spádová oblast školy

Podle školského zákona mají základní školy stanovený svůj školský obvod, základní škola je tzv. spádovou školou pro děti s trvalým pobytem v jejím školském obvodu. Školský obvod spádové školy stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou, školské obvody v Praze stanovuje vyhláška

Časté dotazy
Božena Brožová

Často kladené dotazy k zápisu do prvních tříd

Které děti se musí přihlásit k povinné školní docházce (k zápisu)? Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k

Skip to content