Jazykově poznávací zájezd do Anglie 2018

 Putování za Vikingy

          V letošním roce se opět chystáme do Velké Británie, tentokráte na sever Anglie, do okolí starobylého Yorku, oblasti osídlené Vikingy. Krom historicky významných míst navštívíme ale hlavně malebná údolí s rybářskými vesničkami, úchvatné útesy a pláže, přírodní amfiteátr národního parku a jezera ztracená ve vřesovištích. Pohled na současný život této oblasti nám poskytne exkurze do tamní továrny na čokoládu nebo návštěva největšího železničního muzea v Anglii. Na zpáteční cestě domů neuvidíme sice Londýn, ale univerzitní město Cambridge je dostatečně kvalitní náhradou. Vždyť mezi našimi žáky jsou i tací, kteří v červnu tohoto roku složili právě Cambridge zkoušky a získali cenný certifikát. S poznatky z naší cesty se samozřejmě podělíme na společném večeru.

Martina Korešová

⇒PODROBNÝ PLÁN CESTY⇐

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content