Metodik prevence


Poradenský pracovník S čím se na něj obracet? Kontakt

Školní metodik prevence

Koordinuje preventivní aktivity školy v oblasti různých forem rizikového chování (záškoláctví, závislosti, sebepoškozování, agrese, šikany a kyberšikany, zneužívání atp.).
Ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky zachycuje signály možného rozvoje rizikového chování žáků, poskytuje těmto žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské služby včetně informací o možné odborné pomoci.
Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky pečuje o pozitivní sociální klima ve škole.

Mgr. Kateřina Platt

platt@lobkovicovo.cz

Mgr. Božena Brožová

brozova@lobkovicovo.cz

Skip to content