Výchovný poradce

 

Poradenský pracovníkS čím se na něj obracet?Kontakt
Výchovný poradcePoskytuje poradenství a pomoc především v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování podpůrných opatření, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (vícejazyčných), žáků nadaných, prevence školní neúspěšnosti.

Mgr. Božena Brožová

brozova@lobkovicovo.cz

Skip to content