Pro nové žáky

Žádost o přestup žáka z jiné školy
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky
Žádost o zařazení do přípravné třídy
Skip to content