Pro stávající žáky

Uvolňovací lístek = Odchod žáka z budovy školy v době vyučování
Žádost o uvolnění z vyučování (na dobu 7 dnů a více)
Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení
Uvolňovací lístek ze školní družiny
Skip to content