Speciální pedagog

Poradenský pracovníkS čím se na něj obracet?Kontakt
Školní speciální pedagog

Věnuje se vyhledávání a diagnostice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s rizikem vzniku těchto potřeb.
Poskytuje krátkodobou i dlouhodobou speciálně pedagogickou péči v rámci podpůrných opatření, věnuje se reedukačním, kompenzačním i stimulačním činnostem, pracuje přitom s jednotlivými žáky i se skupinami žáků. Spolupracuje při prevenci školního neúspěchu, podílí se na péči o žáky s odlišným mateřským jazykem, poskytuje podporu ve vzdělávání nadaným žákům. 

Mgr. Drahomíra Matoušková

specialni.pedagog@lobkovicovo.cz

Skip to content