Školní psycholog

Poradenský pracovníkS čím se na něj obracet?Kontakt
Školní psycholog

Věnuje se vyhledávání a diagnostice žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy a žáků nadaných.
Zjišťuje sociální klima ve třídě a provádí ve škole screening, pracuje se třídami a připravuje pro ně programy ve spolupráci se třídními učiteli.
Zajišťuje individuální případovou práci se žáky v osobních problémech, poskytuje jim především konzultace a vedení. Poskytuje konzultace zákonným zástupcům při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
Poskytuje podporu žákům selhávajícím ve vzdělávání.

Mgr. Jana Drastíková

psycholog@lobkovicovo.cz

Skip to content