Výroční zprávy

Výroční zpráva školy za uplynulý rok je k dispozici v tištěné podobě v kanceláři školy na pracovišti Lobkovicovo, a to v úředních hodinách kanceláře.

Skip to content