Projekt Bez obav

Třídy 8.A a 8.B pokračují i v tomto školním roce v dlouhodobém projektu Bez obav. Projekt vstoupil do III. etapy (tzn. období 8. ročníku) a zaměřuje se na  tyto linie:

 1. Celoroční poznávání různých  povolání – příprava na budoucí výběr povolání či zaměření se na obor studia: exkurze na různá pracoviště, přednášky a setkání s reprezentanty jednotlivých profesí, návštěvy výstav a dní otevřených dveří středních škol, debaty s učiteli o výběru budoucího povolání, zjišťování zajímavostí o současně atraktivních zaměstnáních atd.
 2. Příprava žákovského projektu – prezentace o povoláních: „Čím vším bych mohl být“ na červen 2018 – shrnutí získaných údajů a informací k vytvoření přehledu nejžádanějších povolání a škol; prezentace pro mladší žáky; zpracování celoškolního dotazníku.
 3. Příprava na společné vystoupení žáků 8. tříd a prezentace výsledků práce za celý školní rok 2017/ 2018 na  zahradní slavnosti školy.
 4. Další zlepšení jazykových dovedností s požadavkem větší konverzační samostatnosti a obratnosti
  1. jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie – Yorku a okolí, jaro 2018
   (jazykové projekty z cesty, prezentace zážitků a poznatků veřejnosti)
  2. příprava na další postupné zkoušky Cambridge
   (termíny zkoušek na jaře 2018)

5. Zlepšení vztahů uvnitř žákovských kolektivů 8.A a 8.B – společné aktivity
(bruslení, vycházky, přípravy soutěží a vystoupení, práce na projektech, výlety, diskuzní fóra atd.)

Dosud jsme z plánovaných aktivit realizovali:

Návštěva  Festivalu vědy, Dejvice, 6. září 2017 – setkání s přírodovědnými obory a jejich průnikem do každodenního života a také setkání s proslulými školami a vědci, kteří v těchto institucích třeba i začínali.

Fotodokumentace 🙂

 Celodenní exkurze do TPCA Kolín dne 13. 9. 2017

Zajímavý příspěvek od jedné z návštěvnic  přibližuje exkurzi do tohoto závodu:

Návštěva automobilky TPCA Kolín (Kateřina Pilátová, 8. A)

Dne 13. 9. jsem i se svou třídou VIII.A zúčastnila exkurze v Kolíně. Navštívili jsme vyspělou automobilku TPCA, která, jak již vyplývá z názvu, vyrábí automobily Toyota, Peugeot a Citroen. Nejprve jsme zhlédli naučný dokument o provozu továrny, v němž nám představili jednotlivé fáze výroby aut. Potom jsme si všichni vzali helmy a ochranné brýle a projeli se po areálu speciálním prohlídkovým vláčkem.

Rozhodně stojí za zmínku, že při provozu automobilky se všichni snažili počínat si co nejšetrněji k přírodě. Polovinu svých pozemků věnovali rostlinám, používali přepravky z ekologického materiálu, ničím neplýtvali a i s odpadem nakládali velmi rozumně. Bohužel však sama skutečnost, že zde vyrobí jedno auto za 70 vteřin, přitom kolik už jich na světě je a jak zpustošila atmosféru, je v mých očích tak neekologická, že to prostě už žádné přepravky nezachrání.

Dále jsem chtěla zmínit metodu „Just in time“, kterou se řídí celá automobilka. Princip je v tom, že se materiálu nedodává ani víc, ani míň, než je nutné, a je dodán ne dřív a ne později, než je nutné. Na vteřinu přesně, neboli „Právě v čas“, jak hlásá anglický slogan. Podle mého názoru je eliminace veškerých časových i materiálních rezerv docela riskantní nápad a takový systém může snadno selhat. Ale jak se zdá, v TPCA to vychází.

Co se mi také líbilo, byla skutečnost, že navzdory 2000 zaměstnanců má každý z nich možnost přijít s návrhem na drobný zlepšovák. Všechny nápady jsou vyslyšeny, protože 2 Kč ušetřené na jednom autě, to jsou s odstupem miliony korun. Přijímání nápadů znamená pro celou firmu obrovský rozmach a výhodu. Kéž by to tak dělali všude.

Na přesné číslo už si nevzpomínám, jen vím, že v továrně měli desítky robotů. Po většinu času výroby jsou auta sama připevněna na kolejnicích a projíždějí po továrně podle toho, co na nich ještě chybí. Můj první dojem z pohledu na to vše byla vzpomínka na horskou dráhu, kde vozíky také projíždějí po klikatých kolejnicích. Ve svařovně jsem pak viděla tak velké roboty, s tak silnými a ráznými pohyby, až jsem docela obdivovala zaměstnance, že se jich nebojí. Ti roboti měli na první pohled dost síly, aby mohli někoho rozmačkat. Ale to se tam prý ještě nestalo, na bezpečnost zaměstnanců se v TPCA hodně dbá.  Každopádně to byl impozantní zážitek – asi jako ze sci-fi.

Kvalita výrobků je v TPCA velmi přísně střežena a do lakovny prý ještě nepustili ani ministra. Aut vyrobí tolik, že mi přijde neuvěřitelné, že vyrábí jen na objednávku. Každopádně kvalita se nedá zapřít, vždyť plat zaměstnanců činí přibližně 30 000 Kč měsíčně.

(poznámka: v celém areálu závodu je zákaz focení a filmování, tudíž fotodokumentace není výjimečně přiložena.)

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content