Informace k vyplňování přihlášek ke studiu ve střední škole

Vážení rodiče,
s vysvědčením obdrží Vaše dítě 2 ks identických přihlášek ke vzdělávání – studiu ve střední škole. Ti, kteří mi předali názvy dvou vybraných škol, mají je vytištěné na příhlášce v pořadí, jak mi je uvedli. Ti, kteří mají uvedenou pouze jednu školu, rukou dopíší druhou.
Prosím o vyplnění přední strany přihlášky, zadní vyplňuje škola.
Pokud má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku jako fyzická osoba, je třeba ji uvést do příslušné kolonky na přihlášce.
Některé střední školy vyžadují potvrzení od lékaře. Musíte sami zjistit, zda to není případ Vašeho dítěte.
Po vyplnění přední strany mi děti přihlášky přinesou zpět do školy, nejpozději do 19. 2 .2018. Já vše zkontroluji a nechám potvrdit vedením školy. Poté přihlášky dětem vrátím a vy je musíte nejpozději do 28. 2. 2018 odevzdat na SŠ (osobně, popř. poštou).
Má-li dítě nějaké diplomy za umístění např. v obvodním kole jakékoli olympiády, sportovní soutěže atd., je možné je dát jeko přílohu k přihlášce. V tom případě prosím o jejich ofocení a doručení do školy, já je zapíši jako přílohu na zadní stranu přihlášky.

Děkuji H. Černá

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content