Informace k vyplňování přihlášek ke studiu ve střední škole

Vážení rodiče,
s vysvědčením obdrží Vaše dítě 2 ks identických přihlášek ke vzdělávání – studiu ve střední škole. Ti, kteří mi předali názvy dvou vybraných škol, mají je vytištěné na příhlášce v pořadí, jak mi je uvedli. Ti, kteří mají uvedenou pouze jednu školu, rukou dopíší druhou.
Prosím o vyplnění přední strany přihlášky, zadní vyplňuje škola.
Pokud má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku jako fyzická osoba, je třeba ji uvést do příslušné kolonky na přihlášce.
Některé střední školy vyžadují potvrzení od lékaře. Musíte sami zjistit, zda to není případ Vašeho dítěte.
Po vyplnění přední strany mi děti přihlášky přinesou zpět do školy, nejpozději do 19. 2 .2018. Já vše zkontroluji a nechám potvrdit vedením školy. Poté přihlášky dětem vrátím a vy je musíte nejpozději do 28. 2. 2018 odevzdat na SŠ (osobně, popř. poštou).
Má-li dítě nějaké diplomy za umístění např. v obvodním kole jakékoli olympiády, sportovní soutěže atd., je možné je dát jeko přílohu k přihlášce. V tom případě prosím o jejich ofocení a doručení do školy, já je zapíši jako přílohu na zadní stranu přihlášky.

Děkuji H. Černá

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content