Sběr starého papíru

Přehled množství kg starého papíru, odevzdaného během letošního 1. sběru

 Od 2.10. do 4.10.2018 proběhl ve škole první letošní sběr starého papíru. Celkem se nám podařilo nasbírat 2180 kg papíru, což je 5,62 kg na žáka. Výsledky za jednotlivé třídy jsou uvedeny v tabulce.

Na konci školního roku budou opět vyhlášeny a odměněny třídy, které v průběhu tří sběrů nasbírají nejvíce kg papíru na žáka. Snažte se proto zapojit jako celé třídní kolektivy, ne pouze jedinci. Nemusí vždy totiž zvítězit třída s nejvyšším počtem kg, J

Všem, včetně těch, kteří přinesli alespoň1 kg na osobu, děkuji za účast.

H. Černá

Přehled množství kg starého papíru, odevzdaného během letošního 2. sběru

V lednu 2019 se konal v letošním školním roce již druhý sběr papíru. Výsledky jednotlivých tříd naleznete v přiložené tabulce.

Nezapomeňte, že letos odměníme ty třídy, které nasbírají na 1 žáka nejvíce kg papíru.

Ceny jsou stejné jako v loňském roce, tj. za 1. místo třída obdrží 1500,- Kč,  za 2. místo 1000,- Kč a za 3.místo 500,- Kč. (Vyhodnotíme zvlášť 1. a 2. stupeň.)

Poslední sběr v letošním školním roce se bude konat od 28.5.2019 do 30.5.2019.

Máte tedy ještě čas zabojovat o lepší umístění.

H. Černá

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content